Aerosol banner صفحه اصلی / دستکش های نیتریل از بین بردن علف های هرز مضر و پیچک است که م worksثر است

دستکش های نیتریل از بین بردن علف های هرز مضر و پیچک است که م worksثر است


حفاظه نباتات ولایت هرات باستان- دستکش های نیتریل از بین بردن علف های هرز مضر و پیچک است که م worksثر است ,مجادله و کنترول مرض خاکسترک تاک های انگور در ولایت هرات بتاریخ 18/11/1391 آغاز گردیده است و بتاریخ 10/12/1391 ختم گردیده است از آنجای که همه ما میدانیم ولایت هرات از جمله ولایت درجه یک تولید انگور در سطح کشور میباشد که در این ...کشاورزی نوینآللوپاتی پدیده آللوپاتی از هزاران سال پیش وجود داشته است و تحقیقات علمی زیادی در ضمینه شناسایی و بررسی پدیده آللوپاتی در ده سال اخیر انجام شده است .این فعالیت ها پیش بینی های معنی داری را در مورد کاربرد آللوپاتی نشان ...کشاورزی نوین | آذر ۱۳۸۹

سماق چینی یک خطر جدی و مشکل برای علف های هرز مناطق شهری ... چون دما نیز بر تشکیل غده مؤثر است و از آنجایی که اثر متقابلی بین دما و طول روز وجود دارد، بنابراین بهتر است از لغت ترموفتوپریود به ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsapp